Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. David Palatka

Žižkova 368
Vysoké Mýto, 566 01
465 420 345
davidpalatka@gmail.com

Přístrojové vybavení

EKG firmy SEIVA - vyšetření elektrické aktivity srdce

TonoTrack - tlakový Holter - 24 hodinové monitorování krevního tlaku

QuikRead GO - stanovení hodnoty CRP z kapilární krve (odběr z prstu) v ordinaci k posouzení závažnosti zánětlivých onemocnění. 

CoaguChek - stanovení INR (protrombinový čas, tzv. Quickův test) z kapilární krve (odběr z prstu) v ordinaci u pacientů užívajících Warfarin

Accu-Chek - stanovení glykemie z kapilární krve v ordinaci