Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. David Palatka

Žižkova 368
Vysoké Mýto, 566 01
465 420 345
davidpalatka@gmail.com

Ceník

 Ceník výkonů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou:

 Platný od 01.03.2023

 

 Prohlídka pro zaměstnavatele - vstupní, periodická, mimořádná, výstupní...............600,-Kč

 Prohlídka pro studium na vysoké škole………………………………..……………......ZDARMA

 Prohlídka zdravotní způsobilosti řidiče.......................................................................350,-Kč

 Prohlídka zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu......................................350,-Kč

 Předoperační vyšetření pro výkony z nezdravotní indikace.......................................400,-Kč

 Lékařská zpráva pro žadatele o umístění do domova pro seniory………......……....200,-Kč

 Výpis ze zdravotní dokumentace..............................................................................200,-Kč

 Lékařská zpráva k pojistné události pro komerční pojištění.............................200 - 500,-Kč

 Kopie zpráv na žádost pacienta………………………………………………………..........3,-Kč/A4

 

 Očkování, která nejsou hrazená zdravotní pojišťovnou:

 Očkování proti klíšťové encefalitidě (FSME vakcína, včetně její aplikace)..….........1000,-Kč

 Očkování proti černému kašli (Adacel 850,- Kč+ aplikace 150,-Kč)..........................1000,-Kč

 Očkování proti pneumokokové infekci u klientů mladších 65 let

        - Prevenar 13, včetně aplikace.........................................................................1500,-Kč                               

 (většina pojišťoven poskytuje příspěvek v různé finanční výši)

 Očkování proti chřipce u klientů, kteří nemají očkování hrazeno zdravotní pojišťovnou 

 (klienti do 65 let, bez přidružených chronických rizikových onemocnění)

 Vaxigrip Tetra, včetně její aplikace..………………………………..................................500,- Kč

 Aplikce očkovací látky,  která není hrazená zdrav. pojišťovnou…................................150,-Kč